UA-71320789-1
MED-DYNAMICS Sp. z o.o. powstała w 2015 r. i jest strategicznym partnerem czeskiej spółki Cardion s.r.o.

Siedziba firmy mieści się w Warszawie, zasięgiem naszego działania objęta jest cała Polska.

Obecnie skupiamy się na trzech obszarach medycyny: neurologii, neurochirurgii oraz neuromodulacji.

Nasi eksperci mają również doświadczenie w dziedzinach takich jak ortopedia, chirurgia czy transfuzjologia.

Zajmujemy się wprowadzaniem na rynek, marketingiem i sprzedażą innowacyjnych produktów medycznych.

Pozostajemy otwarci na nowe dziedziny pracy i interesujące inwestycje -
skontaktuj się z nami!

MED-DYNAMICS LTD. was founded in 2015 and is a strategic partner of Czech company Cardion s.r.o.

Headquarter of the company is located in Warsaw, the whole Poland is covered by our activities.

Currently we are focused on three medical disciplines: neurology, neurosurgery and neuromodulation.

Our experts are also experienced in disciplines like orthopaedics, surgery and transfusions.

Our goals are introduction, marketing and sales of innovative medical devices.

We remain open for new business areas and interesting investment opportunitites -
contact us!